Fellesgarasjen

Boligsameiets styre administrerer fordeling av parkeringsplasser i fellesgarasjen.
Det skal finnes et til en hver tid oppdatert oversiktskart som viser fordelingen. Dette kartet publiseres på hjemmesiden vår.
Det følger en oppmerket parkeringsplass med hver leilighet.
Det er lagt opp infrastruktur for tilkobling av ladebokser i hele garasjen.
Lenke til info-side om elbil lading i garasjen.

Kontakt styret dersom det er noe du ikke finner svar på her.

Beboere som ønsker å kjøpe ekstra plass i garasjen må henvende seg til Trysilhus Øst AS (tlf 32 21 55 00). 

Dersom noen ønsker ekstra portåpner for porten kan dette anskaffes for egen regning hos:
Byggmakker
Varnaveien 31, 1526 MOSS. Telefon: 69 20 68 00
Type LiftMaster - Model: LM100EVS, S/N 0159, Date 08.08.2015. 
Nettside

Det kan være ca 1 ukes bestillingstid.

Retningslinjer for bruk av garasjen.

Kontaktperson i styret er Aage Sandaker, Soliehagen 22. Tlf 908 20 847


HMS ansvarlig: Dai Tran, Soliehagen 58.

Garasjeplan

Kart over garasjeplasser.
Svart nummer = leilighetsnummer (seksjonsnummer) og rødt nummer = adresse i Soliehagen.