Informasjonsbrev november

Informasjonsbrev oktober

Varsel om justert beløp på felleskostnader

Informasjonsbrev september

Informasjonsbrev august

Informasjonsbrev juli

Informasjonsbrev ad innbruddsvern

Informasjonsbrev april og mai

Råtekontroll, dugnad, hensetting av avfall

Informasjon om utsatt sameiermøte

Vaskefille i kloakk-pumpen

Informasjonsbrev mars + tillegg

Melding om utsettelse av sameiermøte

Til seksjonseierne.

I samråd med vår forretningsfører Vansj BBL er det i dag 8.mars 2021 besluttet å utsette årets sameiermøte til etter påske. Dette på grunn av usikkerhet omkring muligheten for å arrangere fysiske møter med nødvendig antall deltakere i tiden fram til påske.
Det vil bli fastsatt ny dato for møtet etter påske når vi ser at smittesituasjonen tillater det.
Så snart ny dato er fastsatt vil det bli sendt ut nytt forvarsel om dette.

Mvh Aage Sandaker
Styremedlem
Styret i Boligsameiet Soliehagen

Informasjonsbrev februar

Informasjonsbrev januar