Informasjon om melding av skader i vårt sameie.

Vårt sameie har bygningsforsikring i Gjensidige som er fremforhandlet av Vansjø BBL.
Polise nr 89156857

Skader skal alltid meldes til styret.

Skyldes skaden innbrudd og hærverk skal det anmeldes på politiets hjemmeside eller ring 02800