Informasjon om melding av skader i vårt sameie.

Vårt sameie har bygningsforsikring i Gjensidige som er fremforhandlet av Vansjø BBL.
Polise nr 89156857

Direktelink til skademelding:
Skademelding til VBBL, Teknisk avd.

Skader skal også alltid meldes til styret.

Skyldes skaden innbrudd og hærverk skal det anmeldes på politiets hjemmeside eller ring 02800