Informasjon fra VBBL om oppretting av BBL-ID for å få tilgang til "Min Side" - "Beboreskolen" - "Registrering av utleie"