Håndtering av farlig avfall

Det er gratis å levere småelektronikk og farlig avfall

Gratis å levere farlig avfall og småelektronikk for privatpersoner! Farlig avfall og småelektronikk på avveie er et alvorlig miljøproblem. Det er også en brannrisiko i avfallsbeholderne dersom dette kastes feil. Miljøbilen tar imot dette gratis fra alle privatpersoner (slik som på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon). Velg hvilke plasser du vil ha gratis sms-varsel på her.