Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer 2023-2024

Enid Kongshaug, Soliehagen 23
Nina Liddy Søndergaard, Soliehagen 40