Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer 2024-2025

Enid Kongshaug, Soliehagen 23
Aina Karlstad, Soliehagen 39