Sameiet består av 60 leiligheter i horisontale to og en halv etasjers rekkehus. Alle leiligheter med utvendig inngang. Leilighetene i annen etasje har innredet loft med loftstue, ekstra soverom og bad.

Leilighetene har 6 forskjellige størrelse-kategorier:
1. 71 kvm 1.etasje
2. 93 kvm  1.etasje
3.108 kvm 2.etasje med innredet loft
4.110 kvm 2.etasje med innredet loft
5.113 kvm 2.etasje med innredet loft
6.131 kvm 2.etasje med innredet loft

Sameiet har Vansjø Boligbyggelag som forretningsfører.

Forretningsførerkontrakt inkludert databehandleravtale (Pkt 21)
Databehandleravtale (utdrag fra forretningsførerkontrakten)
Personvernerklæring (mal er under utarbeidelse hos VBBL)

Orientering om sameiets drift