Oversiktskart over Soliehagen Boligsameie

Leilighetsadresser med sorte tall - 1.etg øverst og 2.etg nederst på hver enhet.
Husrekkenes nummer er markert med rød skrift.