Konstituering

Protokoll fra konstituerende selkapsmøte, april 2015